Belangrijke mededeling voor de Welpenspeltak
Als gevolg van een snelle ledengroei van de Welpenspeltak en beperkte ruimte hebben we helaas, tot nader orde, een ledenstop moeten instellen. Het is wel mogelijk om drie keer te komen kijken, maar er is geen plek om uw kind verantwoord in deze speltak te laten meedraaien. We kunnen uw kind op een wachtlijst plaatsen en als er weer ruimte is, zullen we u benaderen.


Je staat op het punt om lid te worden van de avontuurlijkste, pleziervolste en gezelligste vereniging van Nederland. Lid worden van Scouting Batenstein is heel eenvoudig.

Eerst mag je drie keer gratis en vrijblijvend komen kijken bij één van de speltakken. Je wordt de eerste keer voorgesteld aan alle leidinggevenden en (jeugd-)leden van de speltak. Je doet gezellig mee met alle activiteiten en ontdekt hoe leuk het is om lid te zijn bij onze vereniging. Na drie keer zullen de leidinggevenden aan jou vragen of je lid wilt worden.

Het kan bijna niet anders dan dat je enthousiast bent geraakt en lid wilt worden. Je kunt hier het inschrijfformulier downloaden en gezondheidsformulier, printen, invullen en inleveren bij de leiding van je speltak. Voor de betaling van je contributie kan je hier een SEPA-formulier downloaden, deze kan je samen met het inschrijfformulier bij de leiding van je speltak inleveren

Contributie

Aan een lidmaatschap van Scouting Batenstein is een contributie verbonden. Deze contributie wordt gebruikt voor de opkomsten, het lidmaatschap van Scouting Nederland, aankoop van (kampeer)materiaal en voor onderhoud aan ons gebouw en terrein. Meer informatie over de contributie, betalingen en kampgeld kan je hier vinden.

Wil je drie keer komen kijken?

Maak dan een afspraak met de teamleider van de desbetreffende speltak. Klik hieronder op het logo van de speltak waar je wilt komen kijken.

7-11 jaar 11-15 jaar 15-18 jaar 18-23 jaar 23+ jaar