Aan een lidmaatschap van Scouting Batenstein is een contributie verbonden. Deze contributie wordt gebruikt voor de opkomsten, het lidmaatschap van Scouting Nederland en Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht, aankoop van (kampeer)materiaal en voor onderhoud aan ons gebouw en terrein. 

Per januari 2024 bedraagt de contributie: € 45,- per kwartaal onafhankelijk van de speltak (wijzigingen voorbehouden). De contributie wordt afgeschreven aan het begin van een kwartaal (januari, april, juli en oktober).

Kampgeld

Alleen de leden die meegaan op kamp, betalen kampgeld. De hoogte van het kampgeld verschilt per speltak en per jaar. Het kampgeld wordt door de leiding bekend gemaakt voor u uw kind inschrijft voor het kamp. Voor de welpen groep zal rond de honderd euro zijn, voor scouts en explorers zal dit er iets boven zitten. Het kampgeld wordt rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. Zij zullen aangeven hoe en voor wanneer dit moet gebeuren.


Elk jaar, meestal in februari of maart, bieden we onze leden de kans om mee te doen aan de Jantje Beton collecte. De helft van het bedrag dat een lid inzamelt, kan gebruikt worden om zijn of haar kampgeld te verlagen. De andere helft gaat naar de landelijke projecten van Jantje Beton. Het is dus voordelig om uw kind aan deze collecte deel te laten nemen.

Weekendjes en overige extra kosten

Soms zijn aan weekendjes extra kosten verbonden. Deze zullen altijd door de leiding bekend gemaakt worden voor u uw kind opgeeft. Deze kosten worden rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. De groepsleiding zal ook aangeven hoe deze kosten te betalen.

Automatische incasso

Bij een inschrijving als lid van Scouting Batenstein machtig je ons om per kwartaal de contributie automatisch te innen. Hiervoor kan je het SEPA-formulier downloaden. Deze lever je samen in met het inschrijfformulier bij de leiding van je speltak.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd. Opzegging kan door het sturen van een e-mail naar de groepsleiding of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor het nieuwe kwartaal.

Financiële tegemoetkoming

Wilt u uw kind een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden bij Scouting, maar is het voor u lastig te bekostigen? Kijk dan eens op de site van Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden naar de mogelijkheden om gebruik te maken van een tegemoetkoming in de kosten.