Scouting Batenstein is een actieve vereniging die is gericht op jeugd en jongeren in Vianen een omstreken. We hebben een eigen groepsvisie opgesteld die we als volgt hebben samengevat: 

 Herkenbaarheid  

Doel. Scouting Batenstein is een vereniging die uitgaat van de doelstelling van Scouting Nederland om een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. We leggen de nadruk op het aangaan van uitdagingen, persoonlijke ontwikkeling en buitenspel. 

 

Spel. Scouting Batenstein is een vereniging die uitgaat van de zes elementen van de spelvisie SCOUTS van Scouting Nederland: Samen, Code, Outdoor, Uitdaging Team en Spel. Door gebruik te maken van deze spelvisie zorgen we voor een gevarieerd en uitdagend programma voor de (jeugd)leden, waardoor de doelstelling van de vereniging wordt vervuld.
Foto traditie. Totem 

Herkenbaarheid. Scouting Batenstein treedt als vereniging herkenbaar naar buiten op. Alle (jeugd)leden dragen tijdens activiteiten een uniform, bestaande uit een groene, beige of brique blouse en een eigen groepsdas die wordt gedragen met een vriendschapsknoop. We hebben als vereniging ook een eigen vlag, net zoals alle speltakken een eigen vlag hebben. 

 

Traditie. Scouting Batenstein is een vereniging die onderdeel is van een wereldwijde organisatie met eigen gebruiken en tradities. Het hijsen van de vlag en het opzeggen van de wet zijn de gebruiken waaraan wij vasthouden, net als installeren en overvliegen. Zelf hebben we in de loop van de jaren ook een hoop eigen tradities en gebruiken gekregen die we koesteren. 

 

Waardering. Scouting Batenstein is een vereniging die steunt op de inzet van vrijwilligers. Zij doen geweldig werk om de (jeugd)leden een plezierige vrijetijdsbesteding te geven. We organiseren voor alle vrijwilligers jaarlijks een vrijwilligersdiner en in speciale gevallen reiken we waarderingstekens van Scouting Nederland uit. 

Foto samenleving. Dodenherdenking Samenleving. Scouting Batenstein is een vereniging die midden in de Viaanse samenleving staat. Tijdens evenementen in Vianen zoals Koningsdag, Sleepbootdagen, Oldtimerdag en Paardenmarkt, steken we de handen uit de mouwen om een klim- en klauterbouwwerk neer te zetten voor kinderen. Tevens is de vereniging betrokken bij de jaarlijkse dodenherdenking.

 

Vragen naar aanleiding van de groepsvisie? Neem dan contact op met secretariaat.